| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Medverkande

Program

Nyheter

Programtider

 Nyheter för 2013

Teater

En skjuts i tiden…… vi samverkar med länsmuseets tema

Spektakel kring hästskjutsar, och andra sätt att ta sig till och från ”marknan”

Kuskar å körsvennar, bönner å bonnmoror, pigor å drängar, fina folket – allmogen – fattighjonen

Alla vill te ”marknan”!

Gamla kära marknadsoriginal som du kan råka ut för i marknadsvimlet:

Moster Persson, Starke August, Enrisakärringen, Skärslipar´n, Såpolga, Fältskärarn, Hönsamaja å Äggastina med flera!

Fattigvårdauktion på Hovrättstorget klockan 12 på dan å klockan 3 på ettermiddan!

drängar och pigor.

Skärsliparens rop i gränderna, "slöa knivar brynas slipas"

Huskvarna Folkdansklubb kommer bjuda upp till vägskälsdans

Wetterbygdens Folkmusikförening spelar upp, LYSSNA HÄR

****************************************************************

Dockteaterföreställning som heter Trolljakt visas på Kanalgatan för alla barn!

Tider: 11.30 13.30 och 14.30, på
 

****************************************************************
Teknikhistoria

Rubens kommer med sin handvevade gamla engelska karusell
Bengt Nilsson velocipedryttare styr elegant omkring i folkhavet.

 

 

Länets industrimuseer kommer och visar upp sin spännande historia

Jan-Evert Olbrink vevar på sitt positivspel, LYSSNA

Vagnshistoriska Sällskapet visar upp den tidens Ferrari
   

Länsmuseets program 2013, invigning av ny utställning under Allmogemarknaden!

1 Öppet på museet kl 11- kl 16.
2 Vi har lagt öppnandet av utställningen Att få skjuts i tiden kl 11
   Visning av utställningen av Pontus Folkesson, Stockholms universitet,
   kl 11.15, kl 12.15 och kl 13.15
  Pontus kommer att vara i utställningen hela dagen för samtal och insamlande av besökarnas    mreseberättelser.
3. Museibutiken kommer att ha ett bord på gården.

På Kanalgatan eller Hantverksagatan som vi kallar den så kommer Hemslöjdskonsulenterna bjuda på följande hantverk/slöjd:

Ullspinning, stickning, broderi, slevmakeri, salvkokeri, timring, smide, slöjdklubb, luffarslöjd, gamla jaktvapen, slöjdklubb för barn, trampsvarvare, korgmakare, borstbindare, lindbastarbete, nålmakeri, kritpipmakare.

Vi kommer också bli förevisade hur man flår en räv, om jägaren får någon på kornet!!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Allmogebåtar visar upp del av Vätterns sjöfartsliv.

Program:

  • Fiskdamm med eka
  • Barnfiskelek
  • Rökt fisk saluförs
  • Pristävling - Gissa storgäddans vikt
  • Allmogefiskeredskap - så fiskade man...
  • Nybyggd fiskesegelbåt
  •  

När Yngve Henriksson går ut med sina fyra oxar på 1200 kg styck så blir det tyst i leden.

 

 

 

 

Välkommen åter!

 

 

 

 

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén