| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Här finner du exempel på bra litteratur om du vill veta mer om allmoge, marknader och Jönköpings historia.
Har du själv tips på bra böcker så hör gärna av dig till webbmaster. En del av böckerna kan du naturligtvis låna på biblioteket.

Marknadsliv, 1970, Centraltryckeriet AB, av Christer Topelius
Höjdarboken, beskriver och skildrar dåtidens marknader med humor blandat med intressanta fakta. Finns på biblioteket och antikvariaten

Marknader och marknadsliv, 1957, KF:s Bokförlag, Axel Påhlman
Mycket intressant från medeltid till 1800-talets marknader. En del fakta från Jönköping förekommer. Finns på biblioteket och antikvariaten

Från forna tider, 1926, Bonniers Boktryckeri, Thecla Wrangel
En klassiker med intressanta och roliga skildringar från livet i Jönköping under mitten av 1800-talet. Ett kapitel beskriver ingående en marknadsdag år 1851 på Hovrättstorget!!

Jönköpings stads historia, del III, 1965 Fälhts Tryckeri.
Kapitel näringsliv/handel och kommunikationer beskriver marknader och handel i Jönköping fram till mitten av 1800-talet, några äldre foton. Finns att köpa på Kulturförvaltningen i Jönköping, självklart att låna på biblioteket.

Västra Torget, 1979, Tryckeri AB Småland, Bildgruppen Femman
Ett flertal gamla marknadsbilder från Jönköping

Bilder ur lanthandelns historia,1965, ICA-förlaget
Beskriver handelns uppkomst genom marknader, gårdfarihandel, handelsbodar, omfattande beskrivning av äldre varusortiment.

Kulturbilder och bygdebilder, 1922, Halls Boktryckeri, Kåve.
Berättelser ur allmogens liv, inklusive en marknadsskildring.

Sydhalländskt Allmogeliv, 1953, LT:s Förlag, Oscar Sjunneson.
Om allmogens liv under slutet av 1800-talet, klädbeskrivningar, hantverk, nöjen, lekar m.m.

Landsväg, krog och marknad, 1935, Åhlén & Söners förlag, Lars Levander.
Hur allt en gång i tiden började avseende resor och marknader

Svenska Gästabud, 1963, Bokförlaget Forum AB, Mats Rehberg.
Om svenska mat och dryckesseder 17 - 1800talet.

Fataburen 1940.Aktiebolaget Thule, flera författare.
Detaljerad beskrivning av vardagsliv år 1860, svenska slidknivar och vargjakt bl.a.

Svenska Allmogens Liv, 1925 Bohlin & Co:s Förlag, Tobias Nordlind
Underrubrik, I folksed, folktro och folkdiktning, 5 färgplancher och 290 illustrationer. Mycket intressant och bitvis underhållande skildringar från allmogens liv.

Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid, Jönköpings Posthistoriska Förenings Förlag, Hans-Ove Aldenb.
Boken innehåller också ett vykortskollage från början av förra seklet med vackra vyer från Jönköpings kommun. Ett tjugotal författare har dokumenterat Postens verksamhet och utveckling och resultatet presenteras på drygt 700 sidor med över 1 600 bilder.

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén