| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Ordningsmakten

Marknadsvaror

Har Du religionsgrubbel så har vi kolportörer på plats
Har Du tandvärk finns smeden där med en rejäl tång
Har Du blodförgiftning så säljer vi blodiglar
Har Du för mycket pengar så ordnar vi detta på torget
Har Du spelbegär så satsa på tuppgalning
Har Du spritproblem har vi måttlighetsivrare
Har Du till kvinnofolk begär, så se Dej omkring
Har Du lust till skratt så finns gyckel och musik.
Har Du törst så finns öl och slödricka
Har Du hunger så ta dej dit det brinner och ryker.

En marknad, för 150 år sedan, var den största och enda händelsen under året. Thecla Wrangel har skrivit om hur det kunde vara på en marknad i Jönköping på 1850-talet: ”Dessa marknader eller oxamöten utgjorde ett av få tillfällen när man kunde få se och tala med vilt främmande människor, kunde få njuta av stora, vida världens härligheter i form av lindansare, positivhalare. Man kunde få se konstmakare som stod på huvudet eller jonglerade med tallrikar. En svartskäggig karl gned på en fiol medan en frysande och mager flicka tog upp kollekten. I marknadsstånden kunde man köpa det förföriska anilinfärgade shoddyklädet istället för det grova vadmalet”.


Hovrättstorget, 1800-talet. Foto:Länsmuseets arkiv

Thecla skriver om hur viktigt detta var för landbefolkningen: ”Att icke få åka till marknaden ansågs som en oerhörd försakelse. Tjänstefolket betingade sig vid städseln att få fria marknadsresor”. Hur det kunde gå till på marknaden beskriver hon. ”Stadens flickebarn var portförbjudna under de första marknadsdagarna. Ty ej allena trängseln med bönder och kreatur utan också den oskiljaktiga smuts, stank och fylleri som följde med. Handgripliga uppgörelser av gamla och nya oförrätter gjorde vistelsen ute rent av farlig.”

Om fylleriet skriver hon: ”Under denna tid ansågs det inte skamligt att supa sig stupfull, det ansågs tvärtom lustigt, ja, till och med som ett bevis på att man var en karlakarl, det var rentav av hedersamt. Det gick till och med så långt att bönder och vederlikar som av någon anledning inte fått sig ett rus agerade medelst ragling, skrål, svordomar och ett oskickligt uppförande”.

Vid denna tid fanns det över 50 nykterhetsloger i Jönköping och vi,
i föreningen Jönköpings Allmogemarknad, har förstås begärt hjälp av nykterhets eller måttlighetsivrare. Ett 150-tal amatörskådespelare, många från Kulturskolan, deltar från Jönköping och Eksjö. Eva Edevik är teateransvarig och regissör.

Thecla Wrangel skriver vidare: ”Stadens skolpojkar hade gudomligt roligt under dessa dagar. De snodde som ålar bland alla lustigheter och hade god framgång i att spela bondmicklarna ett spratt. Bondflickorna tyckte att pajka va skojia, men sedan kom nog malört i nöjesbägaren”.

Thecla skriver också: ”Tredje dagen när djurhandeln avslutas gick jag med fyra skilling och sex styver (elva öre) hårt klämd i ena handen. Jag gick marknadsstånd utefter, upp och ned, ned och upp, fullt övertygad att jag med mina enorma Penningtillgångar kunde köpa allt vad mina girigt spejande ögon skådade. Jag sög blott in alla de skatter som hängde eller lågo utbredda i marknadsstånden.

En del av det som Thecla skriver om i sin bok: Från forna tider, hoppas vi att Du som besökare skall få en upplevelse av.

Lycka till!

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén |