| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Marknadshändelser

Ordningsmakten

Vad fanns att köpa på en marknad på Jönköpings Stortorg, som Hovrättstorget hette under mitten av 1800-talet?

Men först lite handelshistoria.
Marknaderna var ett sätt för staden att via odlaren få in livsmedel och att få avsättning för sin hantverksproduktion till omlandets odlare.
Handeln var strängt reglerad genom marknader och bodar i staden, ingen handel fick förekomma utanför staden.
1780 beslutades om spannmålshandelns frigivande. Enskilda personer fick nu både i stad och land köpa och försälja spannmål.
1815 frigavs viktualiehandeln ungefär som spannmål, men fotfarande fick ingen yrkesmässig handel ske via handelsbodar på landsbygden.
Allmogehandeln utgjorde i mitten av 1800-talet till största delen av byteshandel.
Näringstvånget släpptes fri efter bestämmelser 1846 och 1864 , vilket innebar att det bland annat blev tillåtet med handelsbodar även på landsbygden.

DJURHANDEL
All typ av tamboskap såldes, hästen och oxen var dragdjur. Jakten gav viltkött och päls. Under den varma årstiden såldes köttet ofta levande men på vintern kunde man sälja färdigstyckat kött.

KÖPMANSVAROR eller HÖKARE
S.k. viktualier: salt, socker, mjöl, kryddor-peppar.
Nyttiga ting: bär, frukt, vitkålshuvuden, palsternackor,
potatis, lök, morötter, rotsaker.
Skinn, kött, ved, torv och ost


På dagens marknad finns även kaffe att köpa.

TYGER
Såldes av s.k. buntmakare eller "lappakärringar"
Tulubber, surtouter, bonjourer, piquècher.
Svarta,kulörta, släta och faconerade, rutiga och randiga.
Nyaste och modernaste franska galanterivaror.
Lärft och vävnader.
Observera Sveriges första klädfabrik, wantmakeriet
grundades redan år 1612 i Uppsala.

KORTA VAROR, m.m.
Knivar, blanksmörja, lädersmörja, skovax, bläckpulver,
beck, tjära, hampa, fernissa, enbärssirap, honung,
kokosnöt-olje-soda-tvålar, tagel bivax,
slipstenar, skavgräs (equistum hiemale, användes som sandpapper),
näver, svavel, flinta, krut, bössor och liar.

GRÖVRE HANDELSVAROR
Stavämne, hasselkäppar och grangrenar (till laggkärl), enhank och enstavar till gärdsgård, lindbark till repslageri, bark (garvning), smidesjärn, aska (för lut)


Foto, Jönköpings Länsmuseums arkiv

HANTVERK och SLÖJD
Vävskedar, träskor, spånkorgar, linne, trasmattor,
hornskedar, hackat enris till spottlådan och förstugan,
råttfällor, kopparkärl, vaskbaljor, sillakorgar,
torgkorgar, slevar, smöraskar, vispar, såll,
enkla trädockor och leksaksspinnrockar,
bärkorgar,resekorgar, skäktat lin - lingarn,
lergökar, enkla omålade möbler, snusdosor.

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén