Swedish Knife Museum.
 
Här har jag samlat bilder från de förnämsta av våra knivtillverkare från före 1950. Materialet skall öka intresset för vår konstskatt och samtidigt vara ett referensmaterial.  Bilderna är "klickbara" och om du på förstoringen får ett plustecken kan du zooma in.
Synpunkter meddelas anders@cultur.nu
 

Tillbaka till knivsajten / back to virtual knife-site     uppdaterad januari 2023