Lars Levi Johansson Knekta.                             Tillbaka till museet, back to the museum, press
 
Lefnadsbeskrivning

Lars Levi Johansson Knekta föddes 1879 och gick bort 1955, 76 år gammal.

Han föddes i Kuviakangas Övertorneå precis vid finska gränsen. Knektas släkt var  samer från Gällivaretrakten men hans farfar flyttade till Tornedalen. Från början hette släkten Snikta eller Snickta vilket är det samiska ordet för Knekta enligt en folkslivsforskare och en enligt annan så är det felskrivning av en svensktalande skrivare.

LLK flyttade i början av 1900 från Armasjärvi, som är ett finskt ord för Kärlekssjön, och ligger nära Torneå älv. I Gällivare gifter han sig med Maria Johanna Eriksdotter och de fick sex barn.

Levi var även en inbiten bastubadare, berättar sonsonsonen Sven Erik Knekta. min farbror Sune har berättat för mig att han ägnade hela söndagarna åt bastubadet. Han gick ner till bastun som var belägen vid stranden till Fågelsjö (Lintujärvi) på förmiddagen och kom tillbaka på kvällen.

I sjön fångade han även mört, denna benrika fisk som ratades av många surade han i en trätunna. Mörtens ben blev därmed som senor. Det sägs att han kunde gå upp mitt i natten och sörpla i sig en surad mört direkt ur trätunnan i kallkällaren.

Lars Levi Knekta sålde sina egentillverkade knivar i stora mängder bland annat till turister som kom med järnvägen.

Pengarna sparades och 1925 köpte han Moskojärvi 4:4, som låg 4 mil norr om Gällivare, av Nils Nilsson Skum. Detta ägde han till sin död.  I köpet ingick också en slåttermyr, Heikkamavuoma. Denna och huset ägs fortfarande av släkten Knekta.

Kopia på köpavtalet kan du se här, där det framgår att Knekta betalade arvodet med en kniv, LÄNK

 
 

Vi vet nu (år 2020) att Lars Levi Knekta inte bara var knivtillverkare utan också knivsmed, se nedanstående  utdrag ur folkbokföringen.

Yrket knivsmed innebar också knivtillverkare, något som stämde även med Mats Herman Mattsson som var smed och knivtillverkare under samma tid.

Den enda information vi haft tidigare om knivarna var att  "knivarna gjordes i Gällivaretrakten av en invandrad finne som kallas Gubben Knektar, för föda och tak över huvudet betalade han med hornarbeten".

Jag har efterforskat  i norra Finland och Sverige, museer, hembygdsföreningar, knivsamlare, och FaceBook-grupper kring Bottenviken. Har även släktforskat på Knekta. Resultatet är att ingen, förrän nu, har kunnat bekräfta att det var Lars Levi Knekta som är upphovsmakaren.

Vi vet nu då att Knekta med största sannolikhet talade finska, att han var knivsmed och knivtillverkare och att han köpte Moskovjärvi för pengarna han tjänade på knivförsäljningen, därmed är det bevisat att Lars Levi Knekta är knivtillverkaren.

LLK:s knivar är mycket finska till utförandet, de är smala och smäckra, har ofta trådhänge och slidskinnet är neddraget på slidan och ofta sågtandat. Här ser vi spår av Kauhavaknivar och knivar från Rovaniemi. Jag har ofta undrat var han fick tag i sina typiska knivblad, smala blad med en rygg i svag båge uppåt, bladen är mycket välgjorda och nu vet vi att det självklart var Lars Levi Knekta som smitt dem själv.

På många av hans knivar är köparens namn eller initialer utsågade och filade på ett mycket elegant sätt. Med stor sannolikhet ritade han kalligrafin från hans frus bibel, bibeln finns sparad och bokstäverna påminner starkt om dom Knekta gjorde.

Här presenterar jag en oerhört produktiv knivmakare med knivar av hög klass, jag tycker han kan jämföras med Kniv-Elis, Mats Herrman Mattsson och Jon Pålsson Fankki.

Av knivmakarna i mitt KnivMuseum är Knekta den mest produktive. Knivar finns i Finland (på museer bl.a.) rikligt i Sverige, säljs ibland på nätet i USA. På några få knivar har han skurit ut årtalet och det ligger inom 1908 - 1921. Då antar jag att detta är hans produktiva period. Tyvärr har jag inte sett en enda signering av knivarna.

Året 2021 så har jag tillfört ytterligare 50 knivar, Sven Erik Knekta har berättat för mej att hela familjen var engagerad i tillverkning, år 2021 finns det 168 knivar.

Jag tackar Sven Erik Knekta med flera för ovanstående information.

Här en länk till en liten skrift som Sven Erik Knekta skrivit ned, LÄNK

Vi börjar nu med att dissekera hans knivar och formspråk.

 

 

 

 

Här en typisk Knekta-kniv. Slidorna är hålade på ett mycket fint och precist sätt, de är borrade och sedan sågade med någon guldsmedsliknande såg. För den lilla kniven är det påsatt ett hornstycke med riktigt små hål och sågningar.

Slidskinnet är ofta mönstrat och sitter ett stycke ner på slidan, precis som på finskt vis, ofta är kanten på skinnet taggat vilket också ses på nordfinska knivar. Slidskinnet är fastlåst genom utstående horntaggar, detta finns inte på alla men är vanligt.

Trådhänget har ingen annan tradition i Skandinavien än Finland och Finska Österbotten.

Vad säger bladen oss? Jo urtypen för Finska smäckra blad. Vem smidde bladen ? Knekta var knivsmed.

 

Till höger två knivar av Johannes Lauri. Johannes var bosatt i södra Österbotten och flyttade 1920 till Rovaniemi i norra Finland, där han började göra knivar.

Här finns trådhänget och slidskinnet precis som på Knektas knivar. Eftersom Knekta började göra knivar omkring 1908 så är det därmed bevisat att designen skapades av honom och inte tvärtom.

 

 
 

En huggare av Knektas hand och jag har bara sett två. Den här mäter 41 cm och köptes av Knektas sonsonson för 27000 sek, mycket pengar men en mycket imponerande huggare, vacker och mycket unik.

 
 

Huggare nummer 2 är inte så skickligt tillverkad som den ovanstående, kniven på den här mäter 34 cm och i slidan är den 38 cm.

   
 
En tredje huggare, längd 39 cm. Kniven verkar inte vara av Knektas hand, kan han ha gjort slidan åt kniven?

 

 

Från Anssi Ruusuvuoris Puukkon Historia

 

Rovaniemi Museum.

18 cm.

 
Nedanför har jag sorterat de knivar som är årtalsmärkta.

Detta kan ge möjligheten att se en utveckling.

 
1908 (tidig) Då var Knekta 29 år

Längd 22 cm

 

 
1914

Längd 22 cm, lite annorlunda slida med mottagarens DF Östlund

 

 

 
1916

 

 
1917 fick Eric kniven. Längd 21 cm

 

 
1918

Längd 23 cm

Nu börjar slidan få motivgravyr. Inte Skumklass utan lite mer åt Korv-Kalle. Mycket är sig likt, skaftet, bladet, brickan och den fina namnsågningen. Nytt är motivgravering både på slida och skaft.

 

 
1918.

Mycket är sig likt, kniven med lite annorlunda blad, motiv på skaftet och överdelen av slidan, motiv i Kniv-Elis modell. Hög klass som vanligt.

 

 
1920

Den här kniven tillverkades 1920 vilket är ett senare datum jag träffat på. Kniven har mycket Knekta i skaftets form, Knektablad, vacker hålskärning av mottagarens namn Göthe.

Parerskydd som vi också ser på en del samearbeten. Skaftet har plåtbeslagning högst upp. Ett arbete som gjordes extra fint.

Längd 28 cm.

 

 

 
1920

Längd 21 cm

Tydligen en julklapp till John

 

 

 
1920

Längd 12 cm

 

 
Sen kniv, 1921, enbart slidan är från Knektas hand

 
1921

Längd 26 cm

 

 

 
1921

Längd 17 cm

 

 

 

1921

Längd 21 cm, ägarsignerad SW

 

 
1941, då var Knekta 62 år, tillverkade han knivar då, klart möjligt men vi vet att hans barn hjälpte till.

 

 
1944. längd 31 cm, en storkniv. Knekta var då 65 år, kanske hans son Bruno Knekta som lär ha fortsatt tillverka knivar?

 

 
Den understa kniven är Knektar, längd 10 cm

 
 
Längd 13 cm

 

 
Längd 14 cm

 

 

 

 
Barnknivar, 12 - 13 cm.

 

Barnkniv 12 cm.

 

 
Längd 18 cm, fin helhornare

 
Längd 23 cm

 
Längd 23 cm, lite ovanlig dubbelkniv.
 
Längd 23 cm

 
Längd 23 cm

 

Lite udda.

 
Längd 23 cm.

 

 
Längd 23 cm, årtalet 1963 avser inte tillverkningsår.

 

   
 
Längd 23 - 24 cm
 
Längd 25 cm

 

 
Längd 28 cm

 

 
Längd 29 cm

 
Längd 21,5 cm

 

 
Längd 16 cm

 
Längd 22 cm

 

 
Saknar uppgifter.

Saknas uppgifter

 

 
   
 
Saknas uppgifter

 
Saknas uppgifter

 

 

Saknas Uppgifter

Saknas uppgifter

 

Saknas uppgifter

 

Vackert arbete.

 
20 cm hela.

 

 

Barnkniv 11 cm.

 

 
Barnkniv 13,5 cm

 

 

 

 

 

 
 

Längd 21,5 cm hela.

   
 
22 cm

 

Saknas uppgifter

 

 
22 cm

 

 
13,5 cm

 

 
Lite ovanlig, såldes i USA.

 

 
Kniven 5,5 cm

 

23 cm hela.

 

 

 
Längd 21 cm

 

Saknas uppgifter.

 
Hitills har alla knivar varit typiska "Knekta-knivar" och har en sak gemensamt de har slidskinn, alltså inga helhornsknivar. Nu ska vi börja krångla till det med snarlika knivar som borde vara Knekta
 

Vi börjar med den här kniven. Den har trådhänge, den har typiskt "Knektablad" den har fina hålsågningar i spegeln, den har en bricka mellan skaft och blad, den har typisk gravyr på skaftet som har den böjen på överdelen som vi nu är vana att se. På slidan är gravyrens treuddsmönster som det brukar vara. Slidan är i helhorn men allt annat stämmer. En avvikelse är att den har motivgravering på slidan lika Kniv-Elis och MHM.

 
 

Minikniv längd 11,5 cm.

Här har vi många likheter med en "Knekta-kniv", slidskinnet, trådhänget, skaftet, skaftbrickan, bladet.

Slidan är kantig längst ner men på bilderna ovan syns att de har omväxlande mjuk radie eller kantig sådan.

Men här är det ett namn som är sågat på slidspegeln, den här typen kommer vi få se fler av.

 

 
 

Ytterligare en namnkniv, ingen tvekan. Att hänget inte är av trådtyp kan bero på kundens önskemål eller senare uppdatering.

 

Vad har vi här? Kniven på "Knektavis", trådhänge men sedan är det inte likt. Slidan håller inte "Knekta-klass" eller hans formspråk. Tror inte slidan hör hemma här.

 
Lite suddig bild, här en kniv som är lite annorlunda.

Helhorn, motivgravyr, men knivskaftet ser rätt ut, det sitter ett trådhänge och hålskärningen på spegeln är sig lik, mycket troligt Knekta. 22 cm.

 
Längd 14 cm.

Ytterligare lite annorlunda men ändå inte. Knivskaftet, knivbladet, trådhänget är som vanligt.

Men slidan skiljer sig, en liten same med kniv på slidan, men hålskärning på spegeln som vanligt.

 

 
Längd 26 cm.

Det mesta pekar på Knekta men slidspegeln är utan hålskärning, det finns ingen bricka mellan skaft och blad. På spegeln är en kåta i lite Målillastuk.

 

 
Längd 26 cm.

Typisk slidmodell men med skinnhänge. 

 
Längd 24 cm.

Ytterligare en avvikande modell. Sågningen på slidspegeln är sig lik. Slidskinnet går inte nedanför fasningen, inget trådhänge, lite annorlunda blad, traditionellt skaft, men gissar ändå på Knekta.

 

 
   
Längd 20 cm

 Lita annorlunda men ändå med flera Knekta-attribut.

 

 

 
Minikniv, kniven är 13 cm och hela 15 cm. Hålskärningar och en gravering av en ren.  

 
Längd 22 cm

Typisk Knekta, dubbelkniv i en av hans bästa modeller, fint skick.

   
 
Samma modell som ovan men i singelversionen, dessutom i minimodell, längd kniven 13 cm.

 
Längd 22,5 cm hela.

 
Påkostad kniv med slidbeslag enligt Kauhavamodell

 
Minikniv längd 13 cm
 
Minikniv längd 13 cm.

 
 

Längd 22 cm

 

 
Dubbelkniv 25 cm

 

 
 

Längd 25 cm. Lite lyxigare kniv med mässingsbeslag på kniven, slidan har samma mönster på baksidan.

 
Längd 20 cm

 

 

Dubbelkniv, saknar information

 
 

Längd 23 cm, helhornare, Nordqvist är mottagare.

 

 
 

Längd 21 cm.

 

 
 

Längd 23 cm

 

 
 

 

Längd 24,5 cm

 

 
 

Längd 21 cm, F Brattlöf.

 

 
 

Längd 11 - 22 cm

 
Längd 22 cm

 
 

Längd 20 cm, ägare K Söderström, knivarna märkta KS

 

 
Längd 22 cm

 

 
 

Längd 25 cm

 

 
Torsten erhöll denna kniv.

 
 

Längd 17 cm

 
 

Längd 21 cm

 
Längd 17 cm

Påkostad kniv

 

 
Längd 13 cm

 
En ensam slida, men vackert arbete.
 
 

Längd 22 cm

 
Längd 19 cm

 
Längd 22 cm, ett vackert arbete

 
Längd 20 cm

Ja är detta en Knektar?? Vissa saker tyder på det och vissa inte.

 

 
Längd 25 cm

 

 
 

Längd 23 cm

 
Längd 13 cm

 
Saknas uppgifter.
 
Den stora 20 cm

 

 
 

Längd 23,5 cm

 

 
 

En annorlunda kniv med parerskydd i horn.

Längd 22 cm

 
Längd 11 cm, Lilla kniven saknas.
 
Dubbelkniv, längd 18 cm

 

 
Välgjord dubbelkniv, längd 24 cm

 

 
 
Längd 20 cm, ser ut som ägaren hette S Sughes

 

 
Mindre barnkniv
 
Två mindre knivar 9 och 11 cm

 
Kniven är bara 11,5 cm

 

 
Kniv 14,5 cm

 
Elegant helhornskniv 21 cm

 
Helhornare 21 cm hela

 

 

 
22 cm

 
Längd 22 cm hela

 

 

 

 
24 cm hela

 
Enklare kniv 25 cm

 
Dubbelkniv 25 cm hela med otroligt fint horn

 
Kniv 20 cm hela

 
Ett otroligt fint arbete, titta på hålskärningarna, gravyren och hornkvalitén

Storkniv längd 33 cm !!

 

 
 

Miniatyr, barnkniv

 
En kniv som nog varit älskad med hänsyn till det slitna bladet.

 

 
En liten Knekta, 11 cm, med en Kauhavakniv från tiden.

 

 

 

 
En kniv tillägnad Signe
 
 
Knekta med längden 20 cm
 
En liten, 13 cm, barnkniv till Ebba

 
En kniv i Malå stilen

 
En samling Knekta, 13 - 15 cm, knivarna verkar tillkommit senare.

 
 

 
Dubbelkniv.
 
22 cm för kniv i slida
 
   
22 cm lång är den här kniven till Åkerlund.

 
5 cm är kniven och i slidan 5,5 cm. Är detta han minsta kniv?

Hänget är inte original.

 

 

 

 
18 cm

 
Malåstil.

 

 

 
Barnkniv, 12 cm

 
Finns en del som inte pekar på Knekta, formen på lillslidan, den ovanliga mönstringen, knappen på knivhuvudet. Men sättet att fästa slidskinnet, bladet och brickan längst ned mot bladet pekar åt rätt håll.

 

 

 
Barnkniv, 13 cm, till Ruth

 

 
20,5 cm är längden.

 
 

Längd 22 cm

 
Ett litet mästerverk på 15,5 cm

 

 
Helhorn, 19 cm.

 

 
Mycket fint skinnarbete, längden är 20 cm.

 

 
Längd 17,5 cm.

 

 
En Knektakniv som för en gångs skull inte är tillverkad i prima horn.

 

 

 
Längd 22 cm, fint arbete.

 
Längd 18 cm.

 

 
 
Längd 23 cm.

 
14 cm är den här kniven som Ella fick.

 

 

 
Saknas uppgifter, men se början på slidan.
 
15 cm är längden.

 
 
   
Liten barnkniv, jämför med snusdosan.
 
Saknas uppgifter
 
   
Längd 13 cm.

 

 

 
Längd 21 cm.

 

 
Längd 24 cm.

 

 
Längd 14 cm.

 

 

 

 
Saknas uppgifter
   
 
Längd 17 cm, dåligt horn.

 

 

 
Längd 21 cm.
 
Längd 15 cm, trevligt arbete.

 
Längd 22 cm.

 
Längd 23 cm.

 
Längd 21 cm.

 
Längd 21 cm, välgjord.

 
Knektakniv längd 24 cm

 

 
Två Knektaknivar den mindre mäter bara 7 cm.

 
   
 
Kniven saknas, slidan är 9,5 cm

 
 

En samling från USA där knivarna i huvudsak är inköpt där.

 
 
 

En samling av en Svensk samlare.

 
   
 

Jag avslutar med en bild på mina "Knekta-knivar"

Längst till vänster, en singelkniv som är ovanligt lång, 27 cm.

Nummer två en liten mini 13 cm hela, trådhänge.

Nummer tre en dubbelkniv, mycket välgjord, 22 cm.

Nummer 4 en drilling som inte är vanlig, 23,5 cm, har inte sett någon mer än den här.