Allmogebåtar.

Vi kommer visa upp åtta båtar som tillhör medlemmar i Föreningen Allmogebåtar Arbetslag Wetterbygden, hembygdsföreningar, Svenska Kyrkan mfl, det blir Vättersnipor, Smålandsekor, kyrkbåtar, Sommaskep, byabåtar, kort sagt båtarna som omlandets kustodlare och fiskare använde sig av på 1800talet.

 

Tre trygga allmogebåtar med segel, med sådana båtar fiskade man och seglade in till marknaden med sina varor för försäljning.

Du kommer få se många av dem under arrangemanget, båtar som tillhör Arbetslag Vätterns Allmogebåtar

                                                  

 

Vi får besök av Sommaskep från Sommen.

Besök föreningen Sommaveckan här

Läs mer om Sommaskepen här

Två byabåtar från Visingsö kommer att besöka oss beroende på om det går att segla hit.

 De kommer sälja varor från båten precis som de bland annat byggdes för att göra.