Sommaskep kallades sjön Sommens unika farkoster med tre eller fyra par åror. De upp till 7,5 m långa båtarna var huvudsakligen avsedda för långfärder till småländska Tranås som vid mitten av 1800-talet började bli bygdens huvudort. Det har förekommit båtar som urholkats ur en enda stock som användes så sent som omkring 1820.

Brukligt var t.ex. att när en gubbe med sina färska ägg ville till marknaden, rodde han ett stycke då torparen vid stranden vinkade in honom, slog följe vid andra årparet med sin slaktade höna nedlagd mellan fötterna, och så efter fortsatt rodd tog man in paret vid udden med gårdsvaror. De greppade resterande årpar och så nådde man med förenade krafter snabbt marknaden där man bytte sina varor till riksdaler. På samma sätt företogs marknadsresor till Sommen.

Sedan ångfartyget Carl Johan 1874 hade satts i trafik upphörde nämnda kollektiva roddresor dock efterhand.

Först under de senare åren har sommaskepsbyggandet åter tagit fart och då i fritids- och tävlingssyfte för Sommens socknar emellan.

Svenska Kyrkan i Boxholm lät år 2004 på initiativ från kyrkoherden Lars Cederlöf och fru Helen till förmån för Cancerfonden bygga Sommaskepet RO FÖR LIVET. Den stark mediebevakade långrodden mellan Drottningholm och Malexander inbringade Cancerfonden 560 000 kr och genom årliga uppvisningar på skilda orter har summan tills idag vuxit till 2 000 000 kr.

Sommaskepet RO FÖR LIVET blir en av flera ålderdomliga Sommaskep som vi vill visa på Munksjön tillsammans med Bottnaryds kyrkbåt MOJÄNTA. Defilering, roddtävlingar och transport av marknadsbesökare är tilltänkta ovanliga inslag.