På Vättern fanns för över hundra år sedan runt 500 segelfartyg, en enormt hög siffra.

I dag finns inte något kvar, men till Jönköpings Sjöhistoria och Allmogemarknad kommer det flera stycken.

Alma är en kopia av en över 100 år gammal gaffelriggad kutter. Modellen har sitt ursprung 1870. Innan hennes föregångare 1989 skulle huggas upp gjorde man en uppmätning av henne.

Segelytan är 65 kvm, hon är 11 meter lång och väger 11 ton.

 

Hemmahamn är Hästholmen i Vättern.