Mål

Sätta Jönköping på den kulturhistoriska kartan genom en utveckling av Allmogemarknaden att också omfatta Jönköpings viktiga hamnläge under 1800-talet.

Allmogemarknaden besöks mest av boende i staden men med ett så omfattande samarrangemang vill vi locka besökare från hela Sverige och våra grannländer.

Målet är också att arrangemanget skall fortlöpa och utvecklas i en positiv riktning.

 Syfte

Visa upp stadens spännande kulturhistoria.

Engagera alla historiskt intresserade eldsjälar och föreningar eller andra verksamheter inom kulturhistoria och låta besökarna uppleva en spännande och lärande helg i Jönköping.

Visa upp Jönköpings hamn med dess kajer med alla tidstypiska fartyg och småbåtar som då för över hundra år sedan var Jönköpings handelshistoriska utveckling och livsvillkor.

Vi vill också visa sjövägens betydelse för handeln i staden. Handeln skedde med varor som nådde marknadsplatsen via land- och sjövägar - de senare många gånger bekvämare än de förra.

Vid just denna tid, mitten av 1800-talet, skedde en sjöfartsutveckling genom Göta kanal och även Jönköpings hamns utbyggnad.

Staden utvecklades starkt under dessa år eftersom kontakten med omvärlden förstärktes.

Den växande staden nåddes av flera varor och av ett utökat varusortiment. Staden levererade via kanalen varor till en mängd platser i världen.

Detta skall synas i projektet. Jönköpings sjöfartshistoria är ofta bortglömd både för jönköpingsbor och utsocknes. Med projektet vill vi levandegöra den igen.

Målgrupp

Kulturhistoriskt intresserade i alla åldrar boende i Jönköpings län men också turister som erbjuds en kulturhistorisk upplevelse under en lördag och söndag.

Vi kommer också att tillsammans med Allmogemarknaden rikta information till barn, ungdom och invandrare.