Bakgrund

2006 träffades några eldsjälar för att diskutera möjligheten av att genomföra ett Sjöhistoriskt arrangemang i Jönköpings hamn och hamnområde.
Arrangemanget skulle sammanfalla med att hjulångaren  Nordevall II, som var under byggnation skulle anlöpa Jönköpings hamn för första gången, arrangemanget skulle också har någon form av samarbete med Jönköpings Allmogemarknad och äga rum samma helg.

2009 bildades föreningen officiellt, registrerades hos kommunens föreningsregister och fick organisationsnummer hos Skatteverket.
Föreningens namn är
Wetterns SjöfartsHistoria, förkortning WSH. Föreningen är ideell och politiskt obunden.

Bild: Marianne Lundvall/Jnytt,

Föreningens styrgrupp

Rein Lillesaar Projektledare, ansvarig ångbåtar  036-132250   lillesaar@telia.com
Anders Halldén Markn.föring, samordnare  036-22089 anders@cultur.nu
Eberhard Marckwort   Ansvarig allmogebåtar och segelfartyg  036-379697      marckwort@telia.com
Eva Edevik Ansvarig teater, musik och dans  036-123631 eva.edevik@comhem.se
Ola Ekström     ekstrom.ola@telia.com
Patric Beermann,  Segelfartyg, skeppare  070-5904390 patric.beermann@intus.se