| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Beskrivning

Allmogegruppen

 

JÖNKÖPINGS ALLMOGEMARKNAD drivs i projektform, där varje nytt år är ett nytt projekt och en ny utmaning.

Vår målsättning lyder:
Att i Jönköping årligen arrangera en kulturhändelse som knyter an till en höstmarknad, i alla dess former, såsom den kunde vara under mitten av 1800-talet. I detta kulturspel skall i huvudsak föreningar och representanter från Jönköpings läns deltaga.

ARRANGÖR
Jönköpings Allmogemarknad är en ideell, opolitisk förening med kulturell inriktning som i projektform genomför ett allmogespel den andra söndagen i september.

ORGANISATION
Föreningen är organiserad i en styrgrupp med sex deltagare och i en rådsgrupp med representanter från de olika verksamhetsområdena.

PROJEKTMÅL eller DEVIS
Att upprepa föregående årets succé måste ses som ett misslyckande!!


Torgbodar från 1800-talet, Hovrättstorget.

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén |