DIPLOM

Marknadsföreningen i Jönköping har i samråd med Jönköpings kommun utsett

 

Allmogemarknaden i Jönköping

HEDERSOMNÄMNANDE

2002 ÅRS TURISTFRÄMJARE

Anders Halldén har tillsammans med flera eldsjälar visat att man en gång per år kan vrida tillbaka tiden och spela Jönköping som det var under 1800-talet.

Äktheten i vad som händer under dagen, samt frånvaro av kommersialism bäddar för en mycket trevlig återkommande händelse i vår kommun.

 

För Marknadsföreningen i Jönköping

Peter Ekeberg

ordförande