| Beskrivning | Marknadshändelser | Årets marknad | Deltagarinformation | Marknadsbilder | Litteratur | Startsidan |  

 

 

Skall du delta?

Vill du delta?

Klädesdräkter

Detta behöver vi

Dina varor

År 1850

Här kan du läsa om vad som hände i Sverige och i Jönköping under allmogetiden.

I Sverige hände detta:

1842 års folkskolestadga bidrog till att alla lärde sig läsa
1850 började man använda maskiner drivna av ånga i produktionen
1856 började järnvägsnätet byggas ut.
1855 avskaffades spö och risstraff
1858 förbjöds husagan, utom för minderårig ??
1850 bodde över 90 % på landsbygden
1855 tillkom normalpost och frimärken
1858 avskaffades konventikelplakatet, förbud mot andaktsövning utan prästerlig ledning.
1850 förekom ”läsare” eller s.k. "ropare" ofta predikopigor som fanns främst i Småland och Västergötland.
1860 fanns skarpskytterörelsen i stället för värnplikt, en folklig försvarsrörelse. Inryckningen av beväringar var spritdoftande och uppsluppna tilldragelser.
1842 folkskolestadgan
1850 järnhanteringen utvecklades
1850 inskränkning av husbehovsbränning

I Jönköping hände följande:

1865 anlöpte 382 fartyg Jönköpings hamn, (snacka om puls.)
1850 fanns sex snusfabriker.
1850 fanns Smålands Privatbank
1850 var invånarantalet i Jönköping 6008 personer.
1845 anlade Lundström tändsticksfabriken.
1860 grundades Jönköpings Mekaniska Verkstad.
1855 inträffade brödupproret
1847 fick staden högre flickskola.
1867 Allmänna läroverket
1856 byggdes Stora hotellet
1864 byggdes järnvägsstation
1840 bildades en missionsförening.
1862 startade Munksjö pappersbruk
1850 fanns Jönköpings Tidning, Jönköpingsbladet,
1850 fanns sex ordinarie och sexton extra konstaplar.
1856 Allmän skyldighet för män, 18 - 55 år, att möta upp vid eldsvåda.
1876 bildades Hoppets här, för nykterhetsagitation.

Stadens förvaltning och styre under denna tid:

Huvudansvaret hade magistraten, med borgmästaren i spetsen.
Borgmästaren hette då Gustav Ferdinand Asker, satt med i riksdagen.
Under magistraten fanns rådhusrätten.
Drätselkammaren tog hand om stadens affärer.

Landshövdingen hette år 1850 Claes Gabriel Bergenstråhle

  | Kopiering av bilder tillåten om källan anges. | Webmaster: Anders Halldén