Digital utställning 1 >>>

 Tjärbränning, träskärning >>>

Digital Utställning 2 >>>

Digital Utställning 3 >>>

Tillverkning av en skärsliparkärra till Allmogemarknaden 2008>>>

Tillverkning av fabelskål till Hemslöjdsf. 100-års jubileum >>>

Tillverkning av en brudkrona till Allmogemarknaden 2010 >>>

Tillbaka till kulturporten. >>>